دانشگاه خلیج فارس بوشهر حائز رتبه جهانی شد
دانشگاه خلیج فارس بوشهر حائز رتبه جهانی شد

ندای استان:رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت: با انتشار نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز در سال ۲۰۲۴، این دانشگاه درحوزه های موضوعی مهندسی و علوم فیزیکی حائز رتبه شد.

به گزارش ندای استان،” محمد مدرسی” روز جمعه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: نظام رتبه بندی تایمز، هر ساله دانشگاه های جهان را در یازده حوزه موضوعی کلی شامل هنر و علوم انسانی، اقتصاد و تجارت، آموزش، حقوق، علوم اجتماعی، علوم کامپیوتر، مهندسی، بهداشت و بالینی، علوم زیستی، علوم فیزیکی و روانشناسی ارزیابی و رتبه بندی می کند.

وی افزود: معیارهای ارزیابی در رتبه‌بندی موضوعی تایمز مشابه با رتبه‌بندی جهانی این موسسه و متشکل از پنج معیار اصلی آموزش (محیط یادگیری)، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش، چشمانداز بین‌المللی و صنعت است با این تفاوت که هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر حوزه‌ی موضوعی وزن‌دهی می شوند.

مدرسی یادآورشد: در نتایج رتبه‌بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۴، تعداد ۷۳ دانشگاه از ایران حضور دارند که نام دانشگاه های ایران در مجموع ۱۸۵ بار در دسته های موضوعی مختلف این نظام رتبه بندی تکرار شده است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس تصریح کرد: بهترین رتبه‌ کسب شده در میان دانشگاه‌های ایران نیز به دانشگاه صنعتی شریف اختصاص دارد که در حوزه‌ی مهندسی، حائز رتبه‌ی جهانی ۱۵۰-۱۲۶ شده است.

وی گفت: بنا به اعلام موسسه‌ی رتبه‌بندی تایمز، دانشگاه خلیج فارس مشابه با نتایج سال گذشته توانسته است از میان حوزه‌های موضوعی ۱۱گانه به کسب رتبه ۱۰۰۰- ۸۰۱ در حوزه مهندسی و همچنین، رتبه ۱۰۰۰+ در حوزه علوم فیزیکی نائل آید.

مدرسی ادامه داد: با توجه به رشد ۵/۴ تا ۵ درصدی تعداد دانشگاه های رتبه‌بندی شده در ۲ حوزه‌ موضوعی مهندسی و علوم فیزیکی نسبت به ویرایش ۲۰۲۳ رتبه‌بندی موضوعی تایمز، در حقیقت دانشگاه خلیج فارس با حفظ جایگاه پیشین خود در سال جاری نیز توانسته است تداوم بخش حرکت رو به جلوی خود در سالیان اخیر در این دو حوزه‌ی موضوعی باشد.