سد باغان و خط آبرسانی به جم امسال وارد مدار تولید می‌شود
سد باغان و خط آبرسانی به جم امسال وارد مدار تولید می‌شود

ندای استان:رئیس حوضه آبریز رودخانه زهره، جراحی و حوضه‌های جنوب کشور گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده سد باغان و خط آبرسانی به جم امسال وارد مدار تولید می‌شود.

به گزارش ندای استان،مهرزاد احسانی افزود: سد‌های دالکی و باهوش از طرح‌های اولویت دار وزرات نیروست که به صورت ویژه تامین اعتبار می‌شود.
وی گفت: پیشرفت اجرای این طرح‌ها بسیار مناسب است، اما نیاز است با تامین اعتبار بیشتر زودتر تکمیل شود.

احسانی افزود: برنامه ریزی این است که در سال آینده سد‌های دالکی و باهوش وارد مدار تولید شوند تا مردم پایین دست این مسیر‌ها از مزایای آن‌ها استفاده کنند.

وی گفت: برای کنترل سیلاب‌ها و استفاده از بارش‌های جوی برنامه‌های خوبی اجرا شده است. در سال آبی جدید نیاز بود بحث خدمات رسانی به مردم و کشاورزان و اقدامات دستگاه‌های مربوط بررسی شود.

احسانی افزود: از نزدیک خدمات رسانی به مردم و کشاورزان را مشاهده کردم. در دشتستان برای لایروبی زهکش‌ها و کانال‌ها و اصلاح ظرفیت کانال‌ها برای افزایش حجم آب مورد نیاز کشاورزی کار‌های خوبی انجام شده است.

وی گفت: بخش پایین دست شبکه‌ها و شکستگی کانال‌ها اصلاح شده است.

احسانی افزود: از نحوه بهره برداری و نگهداری تاسیسات سد رئیسعلی دلواری بازدید کردم. هزینه خوبی برای بروزرسانی تاسیسات انجام شده است.

وی گفت: یکی از اقدامات موثر کنترل سیلاب و گذر‌های آب هست. با توجه یه اینکه سال پربارشی را در پیش داریم مهم است که مجاری آب و سیلاب را پاکساری کنیم. در یکی از شهرستان‌ها برای پاکسازی مسیر‌های آب کار‌های خوبی انجام شده تا مجاری سیلاب برای عبور آب ایمن شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما