دادگستری، شاهین بوشهر را احیاء می کند؟
دادگستری، شاهین بوشهر را احیاء می کند؟

ندای استان: رییس کل دادگستری استان بوشهر از ورود دستگاه قضا به موضوع مشکلات باشگاه شاهین در راستای حفظ حقوق عامه و به عنوان یک مطالبه مردمی خبر داد.

به گزارش ندای استان،مهدی مهرانگیز در نشست با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و مالک باشگاه شاهین اظهار کرد: با توجه به اینکه تیم فوتبال شاهین بوشهر متعلق به مردم استان بوده و از مطالبات آنها فعالیت مجدد این تیم است، دادگستری در راستای حفظ حقوق عامه به این موضوع ورود کرده که امیدواریم پس از رفع مشکلات مردم شاهد فعالیت مجدد این تیم باشند.

نشست رییس کل دادگستری با مالک شاهین و مدیرکل ورزش و جوانان

رییس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: طی چند جلسه برگزار شده در خصوص مسائل و مشکلات مطرح شده باشگاه شاهین، توافقاتی بین اداره ورزش و جوانان استان بوشهر و مالک صورت گرفته که اگر در اسرع وقت این مسایل حل و فصل شود، زمینه احیا و فعالیت مجدد این تیم محقق می شود.

اخیرا مدیرکل ورزش و جوانان استان در نشست خبری اش گفته بود: با همراهی رییس کل دادگستری، در حال احصا و جمع بندی میزان بدهی مالک فعلی تیم شاهین اصلی هستیم که در ازای آن همه زمین و امکانات شاهین به او واگذار شد. سپس با تامین اعتبار، بدهی وی پرداخت و تیم به شاهینی های اصلی بازگردد تا شاهد احیای آن باشگاه باشیم.

Visited 1 times, 1 visit(s) today