روند مطلوب ساخت بیمارستان۱۸۰ تختخوابی بوشهر
روند مطلوب ساخت بیمارستان۱۸۰ تختخوابی بوشهر

ندای استان:معاون عمرانی استاندار بوشهر در بازدید از روند اجرایی طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهور به استان بوشهر از طرح بیمارستان ۱۰۸ تختخوابی بوشهر بازدید کرد.

به گزارش ندای استان،محمد هادی رستمیان در بازدید از بیمارستان در حال ساخت بوشهر بیان کرد: این مرکز درمانی ۱۰۸ تختخوابی روند اجرایی مطلوب و پیشرفت خوبی دارد.
وی افزود: کارفرما، پیمانکار، مشاور و بهره‌بردار حضور فعال دارند و پیگیری‌های آنان منتج به این شده که امروز پیشرفت فیزیکی خوبی را در این طرح شاهد باشیم.
به گفته معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اگر همین روند پیگیری و اجرا از سوی مجری و بهره‌بردار و همچنین پیمانکار و مشاور طرح ادامه داشته باشد، شاهد پیشرفت‌های سریع‌تر و بیش از این خواهیم بود تا در آینده نزدیک بر اساس برنامه زمان‌بندی از این بیمارستان بهره‌برداری شود.