سنگ قبر مارادونا در بوشهر+عکس
سنگ قبر مارادونا در بوشهر+عکس

ندای استان:حسین هوشیار اهل روستای علی آباد شهرستان تنگستان استان بوشهر عاشق مارادونا به یاد این اسطوره فوتبال آرژانتینی قبر نمادینی برای او در منزل خود ساخته است