صید میگو از ۲۸ شهریورماه ممنوع می‌شود
صید میگو از ۲۸ شهریورماه ممنوع می‌شود

ندای استان:رپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر گفت: صید میگو در آبهای خلیج فارس استان بوشهر تا ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریورماه مجاز و از ۲۸ شهریور ممنوع است.

به گزارش ندای استان،رضا جعفر ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به اینکه صید میگو از ۱۳ مرداد ماه در آبهای خلیج فارس استان بوشهر آغاز شد اظهار داشت: زمان و پایان صید میگو با گشت تحقیقات پژوهشکده میگو و بررسی و کمیته صید میگو بررسی و تعیین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پایان صید میگو تعیین شده است افزود: بر اساس گشت تحقیقاتی پژوهشکده میگو  صیادان استان بوشهر تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه مجاز به صید میگو در آبهای خلیج فارس محدوده استان بوشهر هستند و از ۲۸ شهریورماه صید میگو در استان بوشهر ممنوع است.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر با بیان اینکه پیش بینی ۱۵۰۰ تن صید میگو شده بود گفت: تاکنون افزون بر ۱۸۰۰ تن میگو صید شده است که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی دارد.

ابراهیمی تعیین و پایان صید میگو در راستای حفظ ذخائر آبزیان و جلوگیری از انقراض آنها انجام می‌شود خاطر نشان کرد: چون صید میگو از طریق و روش ترال انجام می‌شود و این روش صدمات جبران ناپذیری به زیستگاه آبزیان وارد می‌کند از این نظر زمان و پایان صید میگو با بررسی‌های دقیق علمی و تحقیقی انجام می‌شود تا به زیستگاه و ذخائر آبزیان صدمه وارد نشود.

وی،  با بیان اینکه در مجموع وضعیت صید میگو امسال بهبود یافته تصریح کرد: بیشتر صیادان از  میزان و تعیین زمان صید میگو رضایت دارند.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر با اشاره به مشارکت  بیش از ۷۸۰ شناور  سنتی در صید میگو تصریح کرد: در صید میگو صیادان استان بوشهر با  ۷۸۲ فروند لنج و قایق فعالیت می‌کنند.